top of page

Pop-up Maart den 14. November 2020
Et ass rëm souwait mir organiséieren eisen nächsten Pop-up Maart, den 14. November 2020 vun 9 bis 12 Auer zu Housen (Afart vis-a-vis vum Auto-Okkasiounsmaart) an de wonnerschéine Raimlechkeete vun der Firma Majerus-Parmentier Constructions sàrl (e grousse MERCI dat mer déi Reimlechkeete zur Verfügung gestallt kréien :))


Hei fann Dir all Liewensmëttel déi net de Normen entspriechen, ze grouss, ze kleng, ze kromm oder soss eben onperfekt!


Mir hunn ganz vill Geméis an aner Liewensmëttel kritt a wëllen iech déi ubidde nom Motto "Gëff wat et dir wäert ass"


Des Kéier mat dobäi sinn:

- Haff Trifolie vun Cruchten

- Haff Fischbach vun Enscherange

- Haff Steichen-Ferber vun Recken

- La Grande Epicerie Massen vun der Wemperhardt

- Q8 Tankstell vun Veianen


E ganz grousse MERCI dat si eis beim Opbau vun eisem Projet ënnerstëtzen :)


Mir freeën eis op Eech!!


229 views0 comments

Comentários


bottom of page