on.perfekt an der Press

RTL Reportage am Kader vum Antigaspi Dag 2020 

Screenshot 2021-01-06 185521.jpg

Interview Eldoradio September 2020  

Screenshot 2021-01-06 185947.jpg
00:00 / 01:53